Nabi SAW berpesan kepada Ali RA: Sesungguhnya dia akan melahirkan untukmu seorang anak selepas aku, maka namakan ia dengan namaku

TEKS BAHASA ARAB إنه سيولد لك بعدي ولد، فسمه باسمي وكنه بكنيتي. قاله لعلي. TEKS BAHASA MALAYSIA Sesungguhnya dia akan melahirkan untukmu seorang anak selepas aku, maka namakan ia dengan namaku dan berikan ia gelaran dengan gelaranku. Baginda berpesan kepada Ali RA. Ianya adalah keringanan (rukhsah) daripada baginda kepada Ali. STATUS Munkar KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Syeikh …

Ali RA pernah mengajar manusia untuk berselawat ke atas Nabi SAW

TEKS BAHASA ARAB كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي الله يقول: اللهم داحي المدحوات، وبارئ المسموكات، وجبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، ورافع تحيتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق، والفاتح لما أغلق…الحديث بطوله. TEKS BAHASA MALAYSIA Ali RA pernah mengajar manusia untuk berselawat ke atas Nabi SAW, beliau berkata: …