Menolak daniq (satu per enam dirham) yang haram lebih utama

TEKS BAHASA ARAB لرد دانق من حرام أفضل عند الله من مائة ألف تنفق في سبيل الله. TEKS BAHASA MALAYSIA Menolak daniq (satu per enam dirham) yang haram lebih utama di sisi Allah daripada 100,000 yang disumbangkan di jalan Allah. STATUS Palsu KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh al-Fattanī (m.986 H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis lemah dan …

Menolak daniq (satu per enam dirham) yang haram menyamai pahala 70,000 haji di sisi Allah

TEKS BAHASA ARAB لرد دانق حرام يعدل عند اللهِ سبعين ألف حجة. TEKS BAHASA MALAYSIA Menolak daniq (satu per enam dirham) yang haram menyamai pahala 70,000 haji di sisi Allah. STATUS Terdapat perawi pendusta pada sanadnya KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh al-Fattanī (m.986 H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis lemah dan palsu beliau berjudul Taẓkirah Al-Mawḍū’āt, di …

Mengembalikan satu daniq (1/6 dirham) –atau hamba yang lari– kepada pemiliknya

TEKS BAHASA ARAB حديث: رد دانق – ويروى: آبق – على أهله خير من عبادة سبعين سنة. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Mengembalikan satu daniq (1/6 dirham) –atau hamba yang lari– kepada pemiliknya adalah lebih baik berbanding ibadah 70 tahun. STATUS Tidak Warid Dengan Lafaz Ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam …

Mengembalikan daniq (bersamaan 1/6 dirham) adalah lebih baik

TEKS BAHASA ARAB رد دانق خير من عبادة سبعين سنة. TEKS BAHASA MALAYSIA Mengembalikan daniq (bersamaan 1/6 dirham) adalah lebih baik berbanding ibadah selama 70 tahun. STATUS Bukan hadis KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Ahmad bin ’Abd al-Karim al-’Amiri (m.1143H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu beliau berjudul Al-Jadd al-Hathith Fi Bayan Ma Laisa Bi Hadith, di …