Kemuliaan para ulama di sisi Nabi SAW

TEKS BAHASA ARAB من زار العلماء فكأنما زارني، ومن صافح العلماء فكأنما صافحني، ومن جالس العلماء فكأنما جالسني، ومن جالسني في الدنيا أجلس إلي يوم القيامة. TEKS BAHASA MALAYSIA Sesiapa yang menziarahi ulama maka seolah-olah dia telah menziarahiku. Sesiapa yang bersalaman dengan para ulama maka seolah-olah dia telah bersalaman denganku, sesiapa yang duduk bersama ulama maka seolah-olah dia duduk bersamaku …