Barang siapa yang mendatangi jenazah yang berada bersama ahli keluarganya akan mendapat satu qirat, sekiranya dia mengikutnya (ke perkuburan) baginya satu lagi qirat

TEKS BAHASA ARAB من أتى جنازة في أهلها؛ فله قيراط، فإن اتبعها؛ فله قيراط، [فإن صلى عليها؛ فله قيراط]، فإن انتظرها حتى تدفن؛ فله قيراط TEKS BAHASA MALAYSIA Barang siapa yang mendatangi jenazah yang berada bersama ahli keluarganya akan mendapat satu qirat, sekiranya dia mengikutnya (ke perkuburan) baginya satu lagi qirat, sekiranya di solat ke atasnya baginya qirat dan sekiranya …

Sesungguhnya seorang yang beriman jika dia mati, perkuburan akan menjadi indah kerana kematiannya

TEKS BAHASA ARAB إن المؤمن إذا مات تجملت المقابر لموته، فليس منها بقعة إلا وهي تتمنى أن يدفن فيها، وإن الكافر إذا مات أظلمت المقابر لموته، فليس فيها بقعة إلا وهي تستجير بالله: أن لا يدفن فيها. TEKS BAHASA MALAYSIA Sesungguhnya seorang yang beriman jika dia mati, perkuburan akan menjadi indah kerana kematiannya. Maka tidak ada sepotong tanah pun melainkan …