Tiga kejadian yang berlaku menjelang hari kiamat

TEKS BAHASA ARAB ثلاث إذا رأيتهن بعد ذلك تقوم الساعة: خراب العامر، وإعمار الخراب، وأن يكون الغزو نداء، وأن يتمرس الرجل بأمانته تمرس البعير بالشجرة. TEKS BAHASA MALAYSIA Apabila kamu menyaksikan tiga kejadian ini, setelah itu akan berlakulah hari kiamat, iaitu: Kemusnahan sesuatu yang makmur, pemakmuran sesuatu yang telah musnah, peperangan menjadi seruan, dan seseorang bermain-main dengan kuasa yang diamanahkan …