Iblis memasuki Iraq lalu dia melepaskan hajat di situ

TEKS BAHASA ARAB حديث: إن إبليس دخل العراق، فقضى جاجته منها، ودخل الشام فطرد حتى بلغ ميسان، ثم دخل مصر فباض وفرخ، وبسط عبقريه. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith : Iblis memasuki Iraq, lalu dia melepaskan hajat di situ. Kemudian dia memasuki Syam tetapi dihalau sehingga sampai ke Maysan. kemudian dia memasuki Mesir dan tinggal di situ serta menghamparkan permaidaninya. STATUS …