Sekiranya umatku tahu akan kelebihan Halba

TEKS BAHASA ARAB

لو علم الناس ما في الحلبة من المنافع لاشتروها بوزنها ذهبا

TEKS BAHASA MALAYSIA

Sekiranya umatku tahu akan kelebihan Halba nescaya mereka sanggup membelinya dengan sebanyak timbangan emas

STATUS

Da’if (lemah)

KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Kata Abū ‘Abd Allah Badr Al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd Allāh Al-Zarkashī dalam Al-Laāli‘ Al-Manthūrah Fī Al-Aḥādīth Al-Masyhūrah¹:

الحَدِيث التَّاسِع لَو يعلم النَّاس مَا فِي الحلبة لاشتروها بوزنها ذَهَبا

Hadith ke-9, Sekiranya umatku tahu akan kelebihan Halba nescaya mereka sanggup membelinya dengan sebanyak timbangan emas

اخرجه ابْن عدي فِي كَامِلَة عَن جحدر عَن بَقِيَّة بن الْوَلِيد عَن ثَوْر بن يزِيد عَن خَالِد بن معدان عَن معَاذ بن جبل مَرْفُوعا

Ia telah dikeluarkan oleh Ibn ‘Adiy dalam kitab kamilnya dari Jahdar dari Baqiyyah bin Al-Walid dari Thawr bin Yazid dari Khalid bin Ma’dan dari Mu’adh bin Jabal secara marfu’².

وَلَا اعْلَم رَوَاهُ عَن بَقِيَّة غير جحدر وَهُوَ احْمَد بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ ضَعِيف يسرق الحَدِيث

Dan aku tidak tahu adakah ianya diriwayatkan dari Baqiyyah selain dari Jahdar, iaitu dia adalah Ahmad bin ‘Abd Al-Rahman dan dia adalah seorang yang da’if serta pencuri hadith.

Kata Shams Al-Dīn Abū Al-Khayr Muḥammad bin ‘Abd Al-Raḥmān Al-Sakhāwī dalam kitab beliau Al-Maqāṣid Al-Ḥasanah Fī Bayān Kathīr Min Al-Ahādīth Al-Mushtahirah ‘Ala Al-Alsinah³

الطبراني في الكبير من حديث سليمان بن سلمة الخبائري حدثنا عتبة بن السكن الفزاري حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعا به،

Al-Tabarani [telah mengeluarkannya] dalam [kitabnya] Al-Kabīr dari hadith Sulaymān bin Salamah Al-Khabāirī dari ‘Utbah bin Al-Sakn Al-Fazārī dari Thawr bin Yazīd dari Khālid bin Ma’dān dari Mu’āz bin Jabal secara marfu’.

والخبائري كذاب، وهو عند ابن عدي في كامله،

Dan Al-Khabāirī adalah pendusta dan [perkara tersebut tercatat] disisi Ibn ‘Adiy dalam kitab Kāmil-nya

من حديث أحمد بن عبد الرحمن الملقب جحدر وهو ممن يسرق الحديث ثنا بقية عن ثور به،

[Ia juga] adalah hadith dari Ahmad bin ‘Abd Al-Rahmān yang digelarkan Jaḥdar. Dan dia adalah dari kalangan mereka yang mencuri hadith yang diriwayatkan dari Baqiyyah dari Thawr tentangnya.


¹Muḥammad bin ‘Abd Allāh Al-Zarkashī. (1986). Al-Laāli‘ Al-Manthūrah Fī Al-Aḥādīth Al-Masyhūrah. (Muṣṭafā ‘Abd Al-Qādir ‘Aṭā, Ed.). Bayrut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, halaman 153.

²Marfu’ bermaksud, periwayatannya sampai kepada Nabi sal Allah ‘alayhi wa sallam, tidak hanya terhenti pada peringkat sahabat atau tabi’in.

³Muḥammad bin ‘Abd Al-Raḥmān Al-Sakhāwī. (1985). Al-Maqāṣid Al-Ḥasanah Fī Bayān Kathīr Min Al-Ahādīth Al-Mushtahirah ‘Ala Al-Alsinah. (Muḥammad ‘Uthmān Al-Khasht, Ed.). Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, halaman 556.

RUJUKAN

Muḥammad bin ‘Abd Allāh Al-Zarkashī. (1986). Al-Laāli‘ Al-Manthūrah Fī Al-Aḥādīth Al-Masyhūrah. (Muṣṭafā ‘Abd Al-Qādir ‘Aṭā, Ed.). Bayrut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Muḥammad bin ‘Abd Al-Raḥmān Al-Sakhāwī. (1985). Al-Maqāṣid Al-Ḥasanah Fī Bayān Kathīr Min Al-Ahādīth Al-Mushtahirah ‘Ala Al-Alsinah. (Muḥammad ‘Uthmān Al-Khasht, Ed.). Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

MAKLUMAN

Penyelidikan ini telah biayai oleh para dermawan melalui Tabung Pembangunan Koleksi Hadis, Semakhadis.com. Moga Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan buat penaja-penaja dan warga tim semakhadis.com. Aamiin! Lihat Projek Semak Hadis untuk himpunan soal jawab status hadis.

Ingin mempelajari ilmu hadis dengan lebih mendalam? Daftar segera di KUIPs

Tawaran Biasiswa Pendidikan Tinggi MAIPs