Rejab ialah bulan Allah, Syaaban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku

TEKS BAHASA ARAB

 رَجَبُ شَهْرُ اللَهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي

TEKS BAHASA MALAYSIA

Rejab ialah bulan Allah, Syaaban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku.

STATUS

Palsu

KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Seperti yang dinukilkan dalam terjemahan Kitab Al-Manar Al-Munif, kata Ibn Qayyim Al-Jawziyyah رحمه الله:

Hadis-hadis berkaitan solat khusus pada siang dan malam hari seperti solat pada hari Ahad dan malam Ahad, solat pada hari Isnin dan malam Isnin sehingga penghujung minggu, semuanya adalah palsu dan telah disebut sebahagiannya itu.

Begitu juga hadis-hadis tentang solat Ragha’ib pada malam Jumaat pertama di bulan Rejab. Semuanya adalah palsu dan didustakan atas nama Rasulullah SAW.
Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrahman bin Mandah – dia ialah seorang yang jujur – daripada Ibnu Jahdhom – dia ialah seorang pemalsu hadis – katanya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Muhammad bin Sa’id al-Basri, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Kholaf bin ‘Abdullah as-San’aani, daripada Humaid, daripada Anas sehingga kepada baginda:
رَجَبُ شَهْرُ اللَهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي
Rejab ialah bulan Allah, Syaaban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku.”
Turut disebut di dalam hadis tersebut:
لا تَغْفَلُوا عَنْ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهَا لِيْلَةٌ تُسَمِّيْهَا المَلاَئِكَةِ الرَغَائِبِ
“Janganlah kalian lalai akan Jumaat pertama bulan Rejab kerana malam itu diberi nama oleh para malaikat dengan malam Ragha’ib.”
Hadis ini telah disebut dengan panjangnya.
Ibnu Jauzi berkata: “Para ulama menuduh Ibnu Jahdham sebagai seorang pendusta dan menyandarkan dia dengan gelaran itu. Aku mendengar Abdul Wahhab al-Hafiz berkata: Para perawinya majhul, aku telah meniliti nama-nama perawi ini dalam semua kitab namun tidak aku dapati nama mereka.”
Sebahagian al-Huffaz berkata, “Bahkan belum pernah ada nama seperti mereka.”
Semua hadis yang mengisahkan tentang puasa di bulan Rejab dan solat pada sebahagian malamnya adalah dusta.

——————————————————
Kata Pentakhrij Buku Kenali Hadis Sahih Dhoif Palsu, Cetakan Kemilau Publika:

Diriwayatkan daripada jalan Ibnu Mandah dan Ibnu Jauzi di dalam al-Maudhu’at (2/436), Abu Muhammad ‘Abdul ‘Aziz al-Kinani seperti di dalam Tabyiinul ‘Ajab (ms 55). Nama sebenar Ibnu Jahdham ialah ‘Ali bin ‘Abdullah bin Jahdham. Ibnu Jahdham merupakan syeikh Sufiah di Mekah dan beliau wafat pada 414 H seperti yang disebut di dalam al-Mizan (3/142). Rujuk: Tabyiinul ‘Ajab Bi Maa Warada Fii Fadhli Rajab oleh Ibnu Hajar (m.s. 55), al-Lali’ al-Masnu’ah (2/55), Tanzih asy-Syariah (2/90), al-Asrar al-Marfu’ah (m.s. 483) dan al-Fawaid al-Majmu’ah (ms 47-50). Asy-Syaukani berkata: Mengajaibkan ada ucapan yang panjang mengenainya (solat Ragha’ib). Hadis ini terdapat di dalam kitab karangan Razin bin Mu’awiyah al-‘Abdari. Di dalam kitabnya, terdapat banyak hadis palsu yang tidak diketahui asal usulnya. Sudah jelas dia adalah pengkhianat dalam kalangan Muslimin.Ibnu Athir salah ketika mentafsirkan, Razin menambah di dalam kitab Jami’al-Usul, hadis ini tidak ada kecacatannya malah ganjil sahaja seperti kata-katanya dalam bab zikir selepas solat Ragha’ib dengan lafaz: Hadis ini terdapat di dalam kitab karangan Razin, tetapi aku tidak mendapati dalam mana-mana kitab Sunan yang enam itu. Berkata Ibnu Rajab di dalam kitab Lataif al-Ma’aruf (ms 288), (( Menurut pendapat jumhur ‘ulama, solat ini bid’ah (iaitu yang direka). Jumhur ‘ulama muta-akhirin yang bersependapat ialah: Abu Ismail al-Ansari, Abu Bakar bin Sam’ani, Abu al-Fadhl bin Nasir, Abu Farj bin al-Jauzi dan lain-lain lagi. Tidak sebutkan ‘ulama mutaqaddimin akan perkara ini sebelum ini kerana perkara itu dibahaskan selepas zaman mereka iaitu selepas 400 ulama.

RUJUKAN

  1. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. Al-Manār Al-Munīf Fī Al-Ṣaḥīḥ Wal-Ḍa‘Īf. Ditahqiq oleh ‘Abd Al-Fattāḥ Abu Ghuddah. Ḥalab: Maktabah Al-Maṭbū‘ah Al-Islāmiyyah, 1970.
  2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenali Hadis Sahih Dhoif Palsu. Disunting oleh Solehah Abu Bakar. Selangor: Kemilau Publika, 2015.
 MAKLUMAN

Maklumat ini merupakan hasil dari tajaan seorang penaja yang menaja Projek Al-Manar Al-Munif yang dijalankan oleh Semakhadis.com. Moga Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan buat penaja tersebut dan warga tim semakhadis.com. Aamiin! Mohon maklumkan kepada admin@semakhadis.com sekiranya terdapat sebarang kesilapan.

beacon