Nasib itu bergantung pada percakapan

TEKS BAHASA ARAB حديث: الفال موكل بالمنطق. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Nasib itu bergantung pada percakapan. STATUS Tidak warid dengan lafaz ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 128, hadis …

Kefaqiran adalah belenggu

TEKS BAHASA ARAB حديث: الفقر قيد المجرمين. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Kefaqiran adalah belenggu orang-orang jahat. STATUS Tidak warid dengan lafaz ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 121, hadis …

Penjagaan (daripada melakukan dosa)

TEKS BAHASA ARAB حديث: العصمة أن لا تجد. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Penjagaan (daripada melakukan dosa) adalah kamu tidak menemui (jalan untuk melakukan dosa). STATUS Tidak warid dengan lafaz ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla …

Seseorang itu tetap diberikan pahala

TEKS BAHASA ARAB حديث: يؤجر المرء على رغم أنفه. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Seseorang itu tetap diberikan pahala, meskipun apa yang terkena hidungnya. STATUS Tidak warid dengan lafaz ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah …

Musibah-musibah itu adalah kunci

TEKS BAHASA ARAB حديث: المصائب مفاتيح الرزق. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Musibah-musibah itu adalah kunci-kunci rezeki. STATUS Tidak warid dengan lafaz ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 169, hadis …