Tidak ada salam kepada yang sedang makan

TEKS BAHASA ARAB حديث: لا سلام على آكل. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Tidak ada salam kepada yang sedang makan. STATUS Tidak warid dengan lafaz ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di …

Mengembalikan satu daniq (1/6 dirham) –atau hamba yang lari– kepada pemiliknya

TEKS BAHASA ARAB حديث: رد دانق – ويروى: آبق – على أهله خير من عبادة سبعين سنة. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Mengembalikan satu daniq (1/6 dirham) –atau hamba yang lari– kepada pemiliknya adalah lebih baik berbanding ibadah 70 tahun. STATUS Tidak Warid Dengan Lafaz Ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam …

Mempercayai setiap orang adalah satu kelemahan

TEKS BAHASA ARAB حديث: الثقة بكل أحد عجز. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Mempercayai setiap orang adalah satu kelemahan. STATUS Tidak Warid Dengan Lafaz Ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman …

Aku adalah anak daripada dua nabi yang disembelih

TEKS BAHASA ARAB حديث: أنا ابن الذبيحين. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Aku adalah anak daripada dua nabi yang disembelih. STATUS Tidak Warid Dengan Lafaz Ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di …

Ali adalah ketua lebah

TEKS BAHASA ARAB حديث: أمير النحل علي. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Ali adalah ketua lebah. STATUS Tidak warid dengan lafaz ini KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 49, hadis nombor …