Sekiranya seorang lelaki itu mempersaudarakan dirinya dengan seorang lelaki yang lain, hendaklah dia bertanya kepadanya tentang namanya, nama bapanya dan nasab keturunan

TEKS BAHASA ARAB إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه، وممن هو، فإنه أوصل للمودة. TEKS BAHASA MALAYSIA Sekiranya seorang lelaki itu mempersaudarakan dirinya dengan seorang lelaki yang lain, hendaklah dia bertanya kepadanya tentang namanya dan nama bapanya, serta daripada keturunan manakah dia. Kerana ia lebih berkesan (cepat) untuk menghubungkan perasaan kasih sayang. STATUS Lemah KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS …