Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad

No. Hadis: 2 Teks Bahasa Arab: اطلبوا العلم من المهد الى اللحد Teks Bahasa Melayu: Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad Sumber: Al-Fawaid Al-‘Ilmiyah min Al-Durus Al-Baziah Perawi – Dhaif, bahkan sebahagian ulama memasukkannya dalam [kitab] Al-Maudu’at (Himpunan Hadis Palsu) Pengkaji Hadis: Ibn Baz Rujukan:   1.      40 Hadis Palsu Popular