Orang kafir akan dipakaikan dua lembaran api di kuburnya

TEKS BAHASA ARAB يكسى الكافر لوحين من نار في قبره، فذلك قوله تعالى: (لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين TEKS BAHASA MALAYSIA Orang kafir akan dipakaikan dua lembaran api di kuburnya. Ini berdasarkan firman Allah SWT: {Disediakan untuk mereka hamparan-hamparan dari api neraka, dan di atas mereka lapisan-lapisan penutup (dari api neraka) dan demikianlah Kami membalas …