Bukanlah dari golongan kami orang yang mengasi dirinya atau meminta dikasi

TEKS BAHASA ARAB لا ليس منا من خصى، أو اختصى، ولكن صم ووفر شعر جسدك. TEKS BAHASA MALAYSIA Seorang lelaki telah mengadu kepada Rasulullah SAW akan hidupnya yang masih bujang, lalu dia berkata: “Bolehkah aku meminta untuk dikasi?”. Rasulullah SAW bersabda padanya: “Bukanlah dari golongan kami orang yang mengasi dirinya atau meminta dikasi, tetapi berpuasalah dan rapikanlah rambut di badanmu”. …