Tafsir ayat surah al-Maidah: 33

TEKS BAHASA ARAB من سرق وأخاف السبيل؛ فاقطع يده بسرقته، ورجله بإخافته، ومن قتل؛ فاقتله، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام؛ فاصلبه. TEKS BAHASA MALAYSIA Abd al-Malik bin Marwan telah menulis kepada Anas Bin Malik RA bertanya akannya tentang ayat berikut. Lalu Anas menulis kepadanya memberitahunya bahawa ayat ini telah diturunkan kepada golongan (kabilah) Uraniyyin dari Bajilah. Anas berkata: …