Kitab berjudul Al-Fawāid al-Majmū‘ah Fī al-Aḥādīth al-Mawdū‘ah adalah salah satu dari karya Muḥammad bin ‘Alī al-Shawkānī (m.1250H).

Beliau menghimpunkan dalamnya hadis-hadis palsu. Beliau menyusunnya berdasarkan bab fekah.

Senarai Hadis