Ini merupakan buku kecil yang menghimpunkan 100 hadis lemah dan palsu yang masyhur dalam masyarakat Muslim. Ianya telah dihimpunkan oleh seorang pelajar Syaikh Nasir Al-Din Al-Albani bernama Syaikh Ihsan Al-‘Utaibi. Judul asalnya ialah ﻣـﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺸﺘﻬﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ yang bermaksud, “100 dari Hadis-Hadis yang Masyhur pada Lidah-Lidah”. Versi Arab hanyalah ditemui dalam bentuk buku digital dan ianya ditulis dengan sangat ringkas. Ketika hadis-hadis ini dimasukkan ke sini, kami mengambilnya dari manuskrip edisi terjemahan oleh Ustaz Mustafar Suki. Pada bulan Februari, 2018, kami menemui edisi terjemahan Ustaz Zain YS dan rakan-rakan beliau di Al-Ahkam.net. Maka, pada bahagian rujukan, kami nyatakan ketiga-tiganya sebagai rujukan pembaca:

Senarai Hadis