Sebagaimana engkau lakukan, begitulah engkau dapat

TEKS BAHASA ARAB حديث: كما تدين تدان. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Sebagaimana engkau lakukan, begitulah engkau dapat. STATUS Pada sanadnya ada perawi yang dituduh berdusta KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di …