Dilaknat orang yang menambah bidaan harga namun dia tidak membeli

TEKS BAHASA ARAB حديث: ملعون من زاد ولم يشتر. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: “Dilaknat orang yang menambah bidaan harga namun dia tidak membeli”. STATUS Tidak diketahui asalnya KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi …

Sesiapa yang mencari dan berusaha, dia akan memperolehi

TEKS BAHASA ARAB من جد وجد. TEKS BAHASA MALAYSIA Sesiapa yang mencari dan berusaha, dia akan memperolehi. STATUS Bukan hadis KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 148, hadis nombor 436. …

Setiap orang yang berusaha akan mendapatkan habuan

TEKS BAHASA ARAB لكل مجتهد نصيب. TEKS BAHASA MALAYSIA Setiap orang yang berusaha akan mendapatkan habuan. STATUS Bukan hadis KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 148, hadis nombor 435. Berikut …

Barang pinjaman mesti dikembalikan

TEKS BAHASA ARAB حديث: العارية مردودة. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Barang pinjaman mesti dikembalikan. STATUS Tidak pernah melihatnya KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 117, hadis nombor 323. Berikut adalah …

Penjamin adalah orang yang menanggung risiko

TEKS BAHASA ARAB حديث: الضامن غارم. TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: Penjamin adalah orang yang menanggung risiko. STATUS Tidak sahih KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini disebut oleh Muhammad bin Khalil Al-Qawuqji (m.1305H) رحمه الله dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu dan tiada asalnya beliau berjudul Al-Lu’lu’ al-Marsu’ Fi Ma La Asla Lah Au Biaslihi Maudu’, di halaman 112, hadis nombor 311. Berikut …