Hadis maudu’ (موضوع) atau hadis palsu adalah salah satu jenis daripada jenis-jenis hadis dhaif (lemah). Hadis maudu’ ialah hadis yang direka dan dinisbahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Definisi ini seperti yang dinyatakan oleh Ibn al-Solahdalam bukunya ‘Ulum al-Hadith.

Menurut Ibn al-Salah, hadis maudu’ adalah jenis hadis dhaif yang paling teruk.

 

Rujukan: 40 Hadis Palsu Popular.