Wajib atas kalian untuk melihat wajah-wajah yang tampan dan anak mata yang hitam

عليكم بالوجوهِ الملاحِ والحِدَقِ السودِ فإن اللهَ يستحي أن يعذبَ مليحًا بالنارِ

Wajib atas kalian untuk melihat wajah-wajah yang tampan dan anak mata yang hitam. Sesungguhnya Allah malu untuk mengazabkan orang-orang yang tampan dengan api neraka

الراوي: –

Perawi: –

المحدث:ابن القيم

Ahli Hadis: Ibn Qayyim

المصدر:المنار المنيف

Sumber: Al-Manar Al-Munif

الجزء أو الصفحة: 53

Jilid atau halaman: 53

حكم المحدث:موضوع

Ahli Hadis: Palsu