Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad

No. Hadis: 2
Teks Bahasa Arab:

اطلبوا العلم من المهد الى اللحد

Teks Bahasa Melayu:

Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad

Sumber:

Al-Fawaid Al-‘Ilmiyah min Al-Durus Al-Baziah

Perawi

Dhaif, bahkan sebahagian ulama memasukkannya dalam [kitab] Al-Maudu’at (Himpunan Hadis Palsu)

Pengkaji Hadis:

Ibn Baz

Rujukan:

 

1.      40 Hadis Palsu Popular