Tuhanku telah mendidikku dan membaikkan adabku

أدَّبني ربي فأحسن تأديبي

Tuhanku telah mendidikku dan membaikkan adabku

Status

Tidak Sahih

Ulasan Syeikh Ihsan Al-‘Utaiby

قال ابن تيمية: لا يعرف له إسناد ثابت .”أحاديث القصاص” (78) .وأورده الشوكاني في “الفوائد المجموعة” (1020) . والفتني في “تذكرة الموضوعات” (87) .

Kata Ibn Taimiyyah: Tidak diketahui bagi hadis ini sanad yang sabit (teguh). [Rujuk] Ahaadiith Al-Qusos (78). As-Syawkani juga menyebut [tentangnya] dalam Al-Fawaaid Al-Majmu’ah (1020). Dan [rujuk juga kata-kata] Al-Fattani dalam Tazkirah Al-Maudhu’aat (87).

Sumber

100 Hadis dari Hadis-hadis Lemah dan Palsu yang Tersebar diantara Para Khatib dan Para Wu’az oleh Ihsan bin Muhammad al-‘Utaiby (مئة حديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة منتشرة بين الخطباء والوعاظ لإحسان بن محمد العتيبي)