Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah

نوم الصائم عبادة

Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah

الراوي:عبدالله بن عمر
Perawi: Abdullah bin ‘Umar
المحدث:العراقي
Ahli Hadis: Al-‘Iraqi
المصدر:تخريج الإحياء
Sumber: Takhrij Al-Ihya’
الجزء أو الصفحة:1/310
Jilid atau halaman: 1/310
حكم المحدث:إسناده ضعيف
Status oleh Ahli Hadis: Sanadnya Dha’if (lemah)
Disalin dari Hdith.com