Tidak dikatakan beriman kepada Al-Quran barangsiapa yang …

ما آمَن بالقرآنِ مَن استحلَّ مَحارمَه

Tidak dikatakan beriman kepada Al-Quran barangsiapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran.

الراوي:صهيب بن سنان
Perawi: Suhaib bin Sinaan
المحدث:أبو حاتم الرازي
Ahli Hadis: Abu Hatim Al-Razi
المصدر:تخريج مشكاة المصابيح
Sumber: Takhrij Misykat Al-Masobih
الجزء أو الصفحة:2144
Jilid atau halaman: 2144
حكم المحدث:شبه الموضوع
Status oleh Ahli Hadis: Seakan-akan [hadis ini ialah hadis] palsu
Disalin dari Hdith.com oleh Semakhadis.com