Terdapat empat perkara yang tidak pernah kenyang daripada empat yang lainnya

TEKS BAHASA ARAB

 أَرْبَعٌ لا تَشْبَعُ مِنْ أَرْبَعٍ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَأُذُنٌ مِنْ خَبَرٍ

TEKS BAHASA MALAYSIA

Terdapat empat perkara yang tidak pernah kenyang daripada empat yang lainnya: ‘Perempuan daripada lelaki, bumi daripada hujan, mata daripada penglihatan dan telinga daripada perkhabaran.

STATUS

Palsu

KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS

Seperti yang dinukilkan dalam terjemahan Kitab Al-Manar Al-Munif, kata Ibn Qayyim Al-Jawziyyah رحمه الله:

Antara ciri lain bagi hadis palsu ialah lafaznya sangat lemah dan menggelikan. Ia menggelikan orang yang mendengarnya serta maknanya menggelikan orang-orang yang bijak.
Antara hadisnya:
أَرْبَعٌ لا تَشْبَعُ مِنْ أَرْبَعٍ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَأُذُنٌ مِنْ خَبَرٍ
“Terdapat empat perkara yang tidak pernah kenyang daripada empat yang lainnya: ‘Perempuan daripada lelaki, bumi daripada hujan, mata daripada penglihatan dan telinga daripada perkhabaran.”
——————————————————
Kata Pentakhrij Buku Kenali Hadis Sahih Dhoif Palsu, Cetakan Kemilau Publika:

Direkodkan oleh al-Hakim dalam Tarikh Nisabur seperti di dalam al-Maqasid al-Hasanah (ms 99) dan Abu Nu’aim di dalam al-Hilyah (2/281). Ibnu Jauzi meletakkan hadis ini di dalam bukunya al-Maudhu’at (1/384) dengan penetapan hukum hadis ini maudhu’ (palsu). Diriwayatkan juga hadis ini oleh al-‘Uqaili di dalam adh-Dhu’afa (2/297) dan Ibnu ’Adi di dalam al-Kamil (5/1967). Lafaz (telinga daripada perkhabaran) ditukar kepada (orang yang mengetahui daripada ilmu) di dalam kitab adh-Dhu’afa dan al-Kamil. Manakala, di dalam kitab al-Asrar al-Marfu’ah (ms.118), lafaz (telinga daripada perkhabaran) ditukar kepada (menyerupai tentangnya daripada kata-kata orang bijaksana (al-hukama’). Rujuk: al-Majruhin (2/278) dan Mizan al-‘Itidal (2/617).

RUJUKAN

  1. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah. Al-Manār Al-Munīf Fī Al-Ṣaḥīḥ Wal-Ḍa‘Īf. Ditahqiq oleh ‘Abd Al-Fattāḥ Abu Ghuddah. Ḥalab: Maktabah Al-Maṭbū‘ah Al-Islāmiyyah, 1970.
  2. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenali Hadis Sahih Dhoif Palsu. Disunting oleh Solehah Abu Bakar. Selangor: Kemilau Publika, 2015.
 MAKLUMAN

Maklumat ini merupakan hasil dari tajaan seorang penaja yang menaja Projek Al-Manar Al-Munif yang dijalankan oleh Semakhadis.com. Moga Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan buat penaja tersebut dan warga tim semakhadis.com. Aamiin! Mohon maklumkan kepada admin@semakhadis.com sekiranya terdapat sebarang kesilapan.

beacon