Ketika Allah memunculkan zatnya di bukit, enam bukit berterbangan kerana keagungan-Nya

TEKS BAHASA ARAB لما تجلى الله تعالى للجبل؛ طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة في المدينة، وثلاثة في مكة: وقع بالمدينة أحد، وورقان، ورضوى، ووقع بمكة ثبير، وحراء، وثور. TEKS BAHASA MALAYSIA Ketika Allah memunculkan zatnya di bukit, enam bukit berterbangan kerana keagungan-Nya. Tiga gugur di Madinah dan tiga lagi di Mekah. Bukit yang terletak di Madinah ialah Uhud, Warqan …