Iblis masuk ke Iraq dan menunaikan hajatnya (buang air)

TEKS BAHASA ARAB دخل إبليس العراق فقضى حاجته، ثم دخل الشام فطردوه حتى بلغ (بساق)، ثم دخل مصر فباض بها وفرخ وبسط عبقرية. TEKS BAHASA MALAYSIA Iblis masuk ke Iraq dan menunaikan hajatnya (buang air). Kemudian ia masuk ke Syam dan penduduknya menghalaunya sehinggalah ia sampai ke kawasan Busaq. Kemudian ia masuk ke Mesir. Ia bertelur di situ dan menetaskan …