Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus (lagi) berserah diri

TEKS BAHASA ARAB وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً -: اللهم! لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق … TEKS BAHASA MALAYSIA "Aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus (lagi) berserah diri.” Nabi SAW pun membaca: “Ya Allah! segala puji hanya milik-Mu, wahai Zat penerang langit, bumi, serta …