Ketika Nabi Ibrahim membuat seruan haji baginda melafazkan talbiyah,

TEKS BAHASA ARAB حديث: لما نادى إبراهيم بالحج لبى الخلق فمن لبى تلبية واحدة حج حجة واحدة ومن لبى مرتين حج حجتين _ إلخ TEKS BAHASA MALAYSIA Hadith: “Ketika Nabi Ibrahim membuat seruan haji baginda melafazkan talbiyah, Sesiapa yang melafazkan talbiyah haji sekali, maka dia mengerjakan haji sekali, sesiapa yang melafazkan talbiyah dua kali maka seolah mengerjakan haji dua kali….hingga …