Sekiranya salah seorang dalam kalangan kalian duduk di sisi orang yang sedang nazak

TEKS BAHASA ARAB إذا جلس أحدكم عند محتضر، فلا يلح عليه بالشهادة، فإنه يقولها بلسانه، ويومئ بيده، أو بطرفه، أو بقلبه. TEKS BAHASA MALAYSIA Sekiranya salah seorang dalam kalangan kalian duduk di sisi orang yang sedang nazak, maka janganlah dia menekan ke atasnya untuk mengucapkan syahadah kerana sesungguhnya dia boleh untuk mengucapkannya dengan lidahnya atau mengisyaratkan dengan tangannya atau dengan …

Amma ba’d, perakukanlah oleh kalian dengan kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa aku adalah Rasulullah

TEKS BAHASA ARAB أما بعد؛ فأقرّوا بشهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأدوا الزكاة، وخطوا المساجد، كذا وكذا، وإلا؛ غزوتكم. TEKS BAHASA MALAYSIA Amma ba’d, perakukanlah oleh kalian dengan kesaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa aku adalah Rasulullah. Tunaikanlah zakat, pergilah ke masjid-masjid, (lakukanlah) sekian dan sekian. Sekiranya tidak, aku akan memerangi kalian. STATUS Lemah …