Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan

لا تجعلوا بيوتَكم مقابرَ . إنَّ الشيطانَ يِنْفِرُ من البيتِ الذي تُقرأُ فيه سورةُ البقرةِ Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. الراوي:أبو هريرة Perawi: Abu Hurairah المحدث:مسلم Ahli Hadis: [Imam] Muslim المصدر:صحيح مسلم Sumber: Sahih Muslim الجزء أو الصفحة:780 Jilid atau halaman: 780 حكم المحدث:صحيح Status … Read More