Selama beberapa tahun hujan tidak turun pada kami … [Kisah Tawassul]

وقال أبو علي الغساني: Dan telah berkata Abu ‘Aliy Al-Ghassaaniy: أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السكتي السمرقندي: Telah mengkhabarkan kepada kami Abul-Fath Nashr bin Al-Hasan As-Sakatiy As-Samarqandiy: قدم علينا بلنسية عام أربعة وستين وأربع مئة. قال: “Kami datang dari negeri Valencia (Sepanyol) pada tahun 464 H”. Dia telah berkata, قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الاعوام، فاستسقى الناس مرارا، … Read More