Allah SWT akan membangkitkan Hajar al-Aswad dan Rukun al-Yamani (sudut Ka’abah) pada hari kiamat

TEKS BAHASA ARAB يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء. TEKS BAHASA MALAYSIA Allah SWT akan membangkitkan Hajar al-Aswad dan Rukun al-Yamani (sudut Ka’abah) pada hari kiamat dan menjadikan kedua-duanya mempunyai dua mata, dua lidah dan dua bibir yang bersaksi kepada sesiapa yang menyentuh kedua-duanya dengan kesempurnaan. STATUS Munkar dengan perkataan: …

Allah SWT akan membangkitkan Hajar al-Aswad dan Rukun al-Yamani pada hari kiamat

TEKS BAHASA ARAB يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان، يشهدان لمن استلمهما بالوفاء. TEKS BAHASA MALAYSIA Allah SWT akan membangkitkan Hajar al-Aswad dan Rukun al-Yamani pada hari kiamat dalam keadaan mereka berdua ada dua mata, lidah dan dua bibir. Keduanya akan bersaksi kepada orang yang menyentuh keduanya dengan sempurna. STATUS Munkar dengan lafaz Rukun …

Kebangkitan Hajar al-Aswad dan Rukun al-Yamani pada hari kiamat

TEKS BAHASA ARAB يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء. TEKS BAHASA MALAYSIA Allah SWT akan membangkitkan Hajar al-Aswad dan Rukun al-Yamani (sudut Ka’abah) pada hari kiamat dan menjadikan kedua-duanya mempunyai dua mata, dua lidah dan dua bibir yang bersaksi kepada sesiapa yang menyentuh kedua-duanya dengan kesempurnaan. STATUS Munkar KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI …