Seramai tujuh puluh orang Nabi telah berjalan dengan berkaki ayam melintasi al-Sakhrah (Palestin) daripada al-Rauha' (Antara Makkah dan Madinah)

TEKS BAHASA ARAB لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العباءة يؤمون بيت الله العتيق. منهم موسى، نبي الله صلى الله عليه. TEKS BAHASA MALAYSIA Seramai tujuh puluh orang Nabi telah berjalan dengan berkaki ayam melintasi al-Sakhrah (Palestin) daripada al-Rauha’ (Antara Makkah dan Madinah). Mereka memakai abaah (pakaian terbuka di kaki dan luas tanpa ada lengan baju serta …