Barangsiapa yang mempelajari ilmu ketika dia di zaman pemuda

TEKS BAHASA ARAB من تعلم العلم وهو شاب كان بمنزلة رسم في حجر ومن تعلمه بعد ما كبر فهو بمنزلة كتاب على ظهر الماء. TEKS BAHASA MALAYSIA Barangsiapa yang mempelajari ilmu ketika dia di zaman pemuda, ianya seperti melukis pada batu. Dan barangsiapa yang mempelajarinya selepas dia menjadi dewasa, ianya seperti menulis di atas permukaan air. STATUS Terdapat perawi bermasalah …