Selama beberapa tahun hujan tidak turun pada kami … [Kisah Tawassul]

وقال أبو علي الغساني: Dan telah berkata Abu ‘Aliy Al-Ghassaaniy: أخبرنا أبو الفتح نصر بن الحسن السكتي السمرقندي: Telah mengkhabarkan kepada kami Abul-Fath Nashr bin Al-Hasan As-Sakatiy As-Samarqandiy: قدم علينا بلنسية عام أربعة وستين وأربع مئة. قال: “Kami datang dari negeri Valencia (Sepanyol) pada tahun 464 H”. Dia telah berkata, قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الاعوام، فاستسقى الناس مرارا، … Read More

Hadis Talqin: Wahai Fulan bin Fulanah

إذا مات أحدٌ من إخوانكِم فسويتُم الترابَ على قبرهِ، Apabila salah seorang dari saudara kalian meninggal dunia lalu sudah kalian ratakan kuburannya, فليَقُم أحدكُم على رأسِ قبرهِ ، ثم ليقل : maka hendaklah salah seorang dari kalian berdiri pada sisi kepala kubur, lalu hendaklah dia berkata: يا فلانَ بن فلانَة فإنهُ يسمعهُ ولا يجيبهُ Wahai Fulan anaknya Fulanah, kerana dia … Read More

Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan

لا تجعلوا بيوتَكم مقابرَ . إنَّ الشيطانَ يِنْفِرُ من البيتِ الذي تُقرأُ فيه سورةُ البقرةِ Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. الراوي:أبو هريرة Perawi: Abu Hurairah المحدث:مسلم Ahli Hadis: [Imam] Muslim المصدر:صحيح مسلم Sumber: Sahih Muslim الجزء أو الصفحة:780 Jilid atau halaman: 780 حكم المحدث:صحيح Status … Read More