Kami telah pulang daripada jihad ashghar (jihad kecil) menuju jihad akbar (jihad besar)

رَجَعْناَ مِنَ الْجِهَادِ اْلأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ اْلأَكْبَرِ قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ اْلأَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ Dikatakan bahawa Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  “Kami telah pulang daripada jihad ashghar (jihad kecil) menuju jihad akbar (jihad besar). Para sahabat bertanya, apakah jihad akbar itu. Rasul sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Jihad hati(melawan hawa nafsu)”. … DARJAT HADIS  Hadis ini tidak ada asalnya. … Read More