Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad

No. Hadis: 2 Teks Bahasa Arab: اطلبوا العلم من المهد الى اللحد Teks Bahasa Melayu: Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad Sumber: Al-Fawaid Al-‘Ilmiyah min Al-Durus Al-Baziah Perawi – Dhaif, bahkan sebahagian ulama memasukkannya dalam [kitab] Al-Maudu’at (Himpunan Hadis Palsu) Pengkaji Hadis: Ibn Baz Rujukan:   1.      40 Hadis Palsu Popular

Tuntutlah ilmu walau ke negara China

اطلُبُوا العِلْمَ ولو بالصِّينِ Tuntutlah ilmu walau ke negara China Sumber: Kasyf Al-Khafa’ Jilid/halaman: 1/154 Status: Dhaif (Lemah) Pengkaji Hadis: Al-‘Ajluni Komentar Pengkaji Hadis: Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Khatib, Ibn Abdilbar, Al-Dailami dan selain mereka dari Anas sedangkan ianya dhaif. Bahkan Ibn Hibban berkata; ia batil. Ibn Al-Jawzi juga menyebutnya dalam kitab Al-Maudu’at (Kitab himpunan hadis-hadis palsu). Dan diambil dari pendapat … Read More