Ikhtilaf (perbezaan pendapat) di kalangan umatku adalah rahmat.

اختلاف أمتي رحمة Ikhtilaf (perbezaan pendapat) di kalangan umatku adalah rahmat. الراوي:– Perawi: – المحدث:ملا علي قاري Ahli Hadis: Mulla ‘Ali Qari المصدر:الأسرار المرفوعة Sumber: Al-Asrar Al-Marfu’ah الجزء أو الصفحة:108 Jilid atau halaman: 108 حكم المحدث:قيل لا أصل له أو بأصله موضوع Status oleh Ahli Hadis: Dikatakan hadis ini tiada asal baginya atau dengan asalnya [ia adalah hadis] palsu. Disalin … Read More

Ikhtilaf (perbezaan pendapat) di kalangan umatku adalah rahmat.

اختلاف أمتي رحمة Ikhtilaf (perbezaan pendapat) di kalangan umatku adalah rahmat. الراوي:– Perawi: – المحدث:السيوطي Ahli Hadis: Al-Suyuti المصدر:تدريب الراوي Sumber: Tadrib Al-Rawi الجزء أو الصفحة:2/167 Jilid atau halaman: 2/167 حكم المحدث:ضعيف Status oleh Ahli Hadis: Lemah Disalin dari Hdith.com

Ikhtilaf (perbezaan pendapat) di kalangan umatku adalah rahmat

اختلاف أمتي رحمة Ikhtilaf (perbezaan pendapat) di kalangan umatku adalah rahmat. Status Palsu   Ulasan Syeikh Ihsan Al-‘Utaiby موضوع. “الأسرار المرفوعة” (506) . “تنزيه الشريعة” (2/402) . وقال الألباني: لا أصل له. “الضعيفة” (11) . Hadis ini adalah hadis palsu, [rujuk] Al-Asrar Al-Marfu’ah (506). [Rujuk juga] Tanzih Al-Syari’ah (2/402). Dan kata Al-Albani: Tiada asal baginya, [rujuk] Al-Dho’ifah (11). Sumber 100 … Read More