Orang yang mendahului ada tiga

TEKS BAHASA ARAB السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. TEKS BAHASA MALAYSIA Orang yang mendahului (dalam menyahut seruan) ada tiga: Yang mendahului kepada Musa ialah Yūsha‘ bin Nūn, yang mendahului kepada Isa ialah Ṣāḥib Yāsīn dan yang mendahului kepada Muhammad SAW ialah …