Akan datang kepada manusia satu zaman, kebanyakan mereka membaca al-Quran, bersungguh-sungguh dalam beribadah

TEKS BAHASA ARAB يأتي على اَلنَّاس زمان يكون عامتهم يقرأون القرآن، ويجتهدون في العبادة، ويشتغلون بأهل البدع، يشركون من حيث لا يعلمون، يأخذون على قراءتهم وعلمهم الرزق (الأصل: وعليهم الوزر)، يأكلون الدنيا بالدين، هم أتباع الدجال الأعور. قلت: يا رسول الله! كيف ذاك وعندهم القرآن؟ قال: يحرفون تفسير القرآن على ما يريدون كما فعلت اليهود؛ حرفوا التوراة، فضرب الله قلوب …