Perumpamaan ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit

TEKS BAHASA ARAB مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا ظهرت ساروا بها وإذا توارت عنهم تاهوا. TEKS BAHASA MALAYSIA Perumpamaan ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit, apabila ia muncul maka orang ramai boleh berjalan pada waktu malam berpandukannya dan apabila ia tersembunyi kepada mereka, maka sesatlah mereka. STATUS Bukan hadis KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS Hadis ini …