Jarak di antara cuping telinga salah seorang daripada mereka ke tulang kolar

TEKS BAHASA ARAB إن لله ملائكة وهم الكروبيون، من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوقته مسيرة سبعمائة عام للطائر السريع في انحطاطه TEKS BAHASA MALAYSIA Sesungguhnya bagi Allah malaikat dan mereka merupakan al-Kurubiyyin. Jarak di antara cuping telinga salah seorang daripada mereka ke tulang kolar adalah selama tujuh ratus tahun bagi burung pantas ketika mendarat STATUS Sangat lemah KOMENTAR ULAMA/PENGKAJI HADIS …