Ketika mana ‘Aishah al-Khath’amiyyah berada di sisi al-Hasan bin ‘Ali RA

TEKS BAHASA ARAB كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي –رضي الله عنه-، فلم قتل علي –رضي الله عنه-، قالت: لتهنأك الخلافة! قال: بقتل علي تظهرين الشماتة! اذهبي فأنت طالق، يعني ثلاثا، قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدّتها، فبعث إليها ببقية بقيت من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها …