Empat perkara yang telah Allah berikan jaminan kepada hamba-Nya

TEKS BAHASA ARAB ضمن الله خلقه أربعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغسل من الجنابة وهن السرائر التي قال الله تعالى: {يوم تبلى السرائر} [الطارق: 9]. TEKS BAHASA MALAYSIA Empat perkara yang telah Allah berikan jaminan kepada hamba-Nya iaitu Solat, zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mandi setelah berjunub. Semua ini adalah rahsia-rahsia yang terkandung dalam al-Quran, Allah SWT berfirman: "Pada hari …