Mempelajari satu bab ilmu lebih baik berbanding solat 1,000 rakaat

TEKS BAHASA ARAB من تعلم بابا من العلم، عمل به أو لم يعمل به، كان أفضل من صلاة ألف ركعة. فإن هو عمل به، أو علمه؛ كان له ثوابه وثواب من يعمل به إلى يوم القيامة. TEKS BAHASA MALAYSIA Sesiapa yang mempelajari satu bab ilmu, sama ada dia beramal dengannya atau tidak beramal dengannya; Ia lebih baik berbanding solat 1,000 …

Hadis berkenaan kelebihan memberi makan dan menutup ‘aurat

TEKS BAHASA ARAB أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت صلى في كل ركن ألف ركعة، فأوحى الله إليه: أفضل من هذا سد جوعة وستر عورة. TEKS BAHASA MALAYSIA Sesungguhnya Ibrahim ‘alaihissalam ketika mana dia telah membina sebuah rumah, dia telah solat sebanyak 1000 rakaat, lalu Allah telah mewahyukan kepadanya dengan wahyu yang berbunyi: Yang lebih baik daripada itu adalah …