Solat Nisfu itu seratus raka’at

صلاةُ النِّصفِ مائةُ ركعةٍ ، ليلةَ النِّصفِ من شعبانَ

Solat An-Nisfu itu seratus raka’at, [pada] malam pertengahan dari [bulan] Sya’ban.

الراوي:
Perawi: –
المحدث:النووي
Ahli Hadis: An-Nawawi
المصدر:الخلاصة
Sumber: Al-Khulasah
الجزء أو الصفحة:1/615
Jilid atau halaman: 1/615
حكم المحدث:ضعيف
Status oleh Ahli Hadis: Dha’if (lemah)
Disalin dari Hdith.com