Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala mempunyai beberapa malaikat yang ditugaskan mengelilingi dunia

إنَّ للهِ ملائكةً سيَّاحينَ في الأرضِ يُبلِّغوني عن أُمَّتي السَّلامَ

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala mempunyai beberapa malaikat yang ditugaskan mengelilingi dunia menyampaikan salam dari umatku.

الراوي:عبدالله بن مسعود
Perawi: Abdullah bin Mas’ud
المحدث:ابن حبان
Ahli Hadis: Ibn Hibaan
المصدر:صحيح ابن حبان
Sumber: Sahih Ibn Hibbaan
الجزء أو الصفحة:914
Jilid atau halaman: 914
حكم المحدث:أخرجه في صحيحه
Status oleh Ahli Hadis: Ia (hadis ini) dikeluarkan¹ dalam [kitab] Sahihnya.
Disalin dari Hdith.com oleh Semakhadis.com

¹ Maksudnya, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Ibn Hibbaan.