Seandainya manusia mengetahui keistimewaan Ramadan

لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها

Seandainya hamba-hamba (manusia) mengetahui keistimewaan Ramadan, nescaya mereka ingin supaya sepanjang tahun itu adalah Ramadhan

Status

Dha’if (lemah)

Ulasan pengkaji

رواه أبو يعلى 9/180 وقال : في سنده جرير بن أيوب ضعيف . وأخرجه ابن خزيمة 1886 وقال : إن صح الخبر .

Diriwayatkan oleh Abu Ya’la (9/180), dan kata beliau: pada sanadnya terdapat Jarir bin Ayyub, dia dha’if (lemah). Dan ia juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah (1886) dan beliau berkata: In Sahha Al-Khabar (jika khabar ini sahih).

Rujukan

Waqfah ma’a Ba’d Al-Ahadith Ad-Dho’ifah allati Kathura Tadawuluha bayna An-Naas fi Ramadhan